Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 87/95 > >>


Nieuwsbrief 87 - Februari 2017


Komende bijeenkomst. 

Wij nodigen jullie graag uit voor onze voorjaar bijeenkomst op
 
zondag, 19 maart 2017

en -zoals gewoonlijk- in de serre van de Botanische Tuinen te Utrecht, achteringang, Harvardlaan 10. Vanaf 10.00 uur is hier weer de koffie bruin en kunnen jullie elkaar begroeten en bijpraten.
 
Nemen jullie planten mee die je graag anderen wilt laten zien en die dan tijdens de plantenbespreking aan de orde zullen kunnen komen. Dit geldt ook voor planten waar je bij het cultiveren mogelijk (steeds) problemen ondervindt. Deskundige adviezen over hoe het hopelijk beter kan zijn gratis !
Er zal ook weer interessante literatuur op tafel liggen en wil je dit graag thuis eens raadplegen overleg dan even met onze voorzitter.
 
Om 11.00 uur houden wij een huishoudelijke vergadering. Zie bijlage voor de agenda.
 
Fig. 1 & 2 Tillandsia heteranda (voorheen Vriesea), foto Eric Gouda

Vervolgens zullen meegebrachte planten en planten uit de collectie van de Botanische Tuinen worden besproken. Tijdens de door het echtpaar Gouda verzorgde lunch zal een veiling plaats vinden van onder meer bijzondere bromeliasoorten die aan onze vereniging zijn gegund, maar ook door de leden beschikbaar te stellen planten zijn voor de veiling uiteraard zeer welkom ! De opbrengst komt ten goede van onze verenigingskas.
 
Het middagprogramma staat in het teken van een reis door Brazilië. Piet van Beest wil ons tijdens de reis , die hij onlangs maakte, bromelia’s tonen van de verschillende ecosystemen, het Atlantisch regenwoud, caatinga (steenwoestijn), cerrado (grasvlakte) en de Pantanal (wetland). Het zal ongetwijfeld weer genieten worden van al het fraais waar Piet ons op zal trakteren !
Wij hopen jullie op 19 maart a.s. wederom te kunnen begroeten voor een fijne dag.
 
Namens het bestuur, Roel Tomassen, verslag. Eric Gouda, opmaak.
 
Fig. 3, 4 & 5 Racinaea venusta , voorheen Tillandsia, foto Eric Gouda

Agenda voor de huishoudelijke vergadering van de Bromelia Contactgroep op 19 maart 2017.

  • 1. Mededelingen en ingekomen post.
  • 2. Mededelingen van de penningmeester.
  • 3. Financieel verslag over 2016 door de kascommissie.
  • 4. Benoeming kascommissie voor 2017.
  • 5. Benoeming secretaris.
  • 6. Verenigingsactiviteiten .
  • 7. Stand van zaken met betrekking tot Facebook.
  • 8. Rondvraag.
 
Toelichting op de agenda
Bij punt 3: de kascommissie bestond uit Gerard van Heusden en Ed Gerritse .
Bij punt 4: Gerard van Heusden is na twee jaar reglementair aan de beurt om af te treden. In diens plaats dient een nieuw lid voor twee jaar te worden benoemd.
Bij punt 5: Roel Tomassen is benoemd t/m 2016 en is dus reglementair aan de beurt om af te treden. Hij stelt zich ingaande 2017 herkiesbaar.
Bij punt 6: het bestuur wil nogmaals een gedachtewisseling over mogelijk te ontplooien activiteiten naast de voor- en najaar bijeenkomsten van de vereniging. Zie hier voor ook de eerder in de nieuwsbrieven 81 en 82 verwoorde discussie over “Excursies”. Te denken valt ook aan het organiseren van samenkomsten op uitnodiging van de leden zelf en eventueel op kleinere schaal bij hen thuis, dus naar Duits voorbeeld: Dag van de open deur (Tag der offene Tür).
Bij punt 7: Jasper van den Driesche zal de jongste stand van zaken kunnen toelichten.
 
Fig. 6, 7 & 8 Tillandsia subteres , een grote soort uit Honduras, foto Eric Gouda


Bijgewerkt: 20170216, 694 keer bekeken

<< < page 87/95 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print