Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


n-liliputana

Neoregelia liliputana

Groeiplaats:

De plant is aangetroffen in de staat Espirito Santo, Brazilië, door de Braziliaanse botanicus Edmundo Pereira (1914-1986). In deze zuidelijke, aan de Atlantische Oceaan grenzende Braziliaanse staat heerst een tropisch klimaat met overdag temperaturen tussen 25 en 30 graden en ’s nachts variërende tussen 16 en 22 graden. De jaarlijkse neer-slaghoeveelheid is hoog, te weten 2400 mm (Nederland max. 900 mm !) . In de winterperiode kan het wat droger en minder warm zijn en hogerop in de bergen is dat zeker het geval.

Omschrijving:

De kleinste telg uit dit geslacht is zonder meer een sierlijke verschijning. De ondiepe bladrozetjes/-kokertjes hebben een diameter van plm. 15 cm en een hoogte tot plm. 10 cm. De lichtgroene blaadjes kunnen bij hoge lichtintensiteit zeer kleurrijk worden met purperkleurige stipjes op de bovenzijde en rood purperen dwarsstrepen aan de onderzijde. De kleine, in het centrum van de bladrozet een voor een opduikende bloempjes zijn blauw. Soms al voor, maar zeker tijdens de bloei en daarna worden korte bovengrondse rhizomen gevormd (wortelstokjes) aan het einde waarvan opnieuw een plantje wordt gevormd.

Cultuur:

Een bij liefhebbers zeer gewild plantje voor een zeer lichte en tamelijk warme plaats, géén vol zon ! Dagtemperatuur min. 20-22 . Nachttemperatuur min. 16°C. Relatieve lucht-vochtigheid (RLV)min. 60%. Deze kleine plant met zijn uitgesproken epifytische groeiwijze kan met succes heel goed worden gekweekt op een bemoste tak of schors welke geregeld vochtig wordt gehouden en mits de RLV 60% of hoger is. Geregeld nevelen met zuiver kalk vrij water zal kunnen bijdragen tot het kweeksucces van deze overigens niet altijd even gemakkelijke tot het geslacht Neoregelia behorende soort ! Ook het cultiveren in een ondiepe pot, liefst een hangpot, met een daarin zeer luchtig ,voor epifyten in het algemeen geschikt en vrij lang lichtvochtig blijvend substraat (nooit kletsnat !) , is goed mogelijk. Een aantal rhizomen met daaraan nieuwe plantjes kan dan over de potrand gaan hangen. Gelet op de ondiepe bladrozetjes/-kokertjes kan deze soort niet te lang zonder vocht en zal met regelmaat besproeid en beneveld moeten worden. Bij te lange onthouding van vocht zal de plant uitdrogingsverschijnselen gaan vertonen en zich daarvan maar moeilijk (veelal niet) herstellen !

n-liliputana.txt · Laatst gewijzigd: 2013/12/09 11:45 (Externe bewerking)